« zurück zur Kursliste | direkt zur Anmeldung

K2036-2: VIETNAMESISCHES RETREAT - Khóa tu dành cho các bạn sinh viên du học: "Giữ vững tay chèo -Thuyền qua biển khổ"

02.09.2020 - 06.09.2020

Khóa tu dành cho các bạn sinh viên năm nay, có cùng chủ đề với khóa tu thường niên dành cho người Việt (K2036-1).
Pháp thoại dự kiến sẽ được tổ chức chung. Các chương trình khác sẽ được sắp xếp riêng cho mỗi khóa tu.

Thông tin ghi danh:
Xin vào Link sau đây để biết thêm tin tức ghi danh: https://www.eiab.eu/index.php?index=372

Chi phí (dành cho các du học sinh):
- Chi phí cho mỗi bạn 30€ – 35€/đêm.
- Nếu bạn nào có hảo tâm yểm trợ các bạn thiền sinh khác cần sự giúp đỡ tài chính trong khóa tu hoặc nếu bạn có khó khăn về tài chính xin email về địa chỉ registrar@eiab.eu
- Chi phí được khuyến khích chuyển khoản

Mönche und Nonnen des EIAB


Nonnen und Mönche der EIAB Sangha...

mehr

Anmeldung


Online Registrierung

Wenn sie sich online über unser Formular anmelden möchten, klicken sie bitte auf den folgende Knopf...

zur Registrierung

E-Mail Registrierung

Wenn sie uns eine E-Mail senden möchten, in der sie uns ihre Registrierungsdaten senden möchtern, dann senden sie uns diese bitte an die folgende Adresse: