« zurück zur Kursliste | direkt zur Anmeldung

K2235-1: VIETNAMESISCHES RETREAT - Khóa Tu Mùa Thu cho người Việt từ ngày 31.8 đến 4.9.2022

31.08.2022 - 04.09.2022

Như Lai Thọ Lượng - Tuổi thọ của Đức Như Lai
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa kinh
*******
Vào tháng 5 năm 2013, lúc đó mặc dầu tuổi đã gần 90, Sư Ông vẫn tiếp tục công trình hoằng pháp độ sanh của một vị Đại Bồ Tát. Chuyến hoằng pháp tại Châu Á năm đó, Sư Ông đã có một buổi pháp thoại công cộng cho hơn 13.000 thính giả ở chùa cổ Phạm Ngư, thành phố Busan, Nam Hàn (South Korea).
Ngày hôm đó, Sư Ông thấy trong người không khỏe và mệt nhiều. Trong khi nằm thật yên để giữ năng lượng trước giờ pháp thoại, Sư Ông tâm sự với chư Tổ: “Chư Tổ muốn cho người dân Đại Hàn nghe con nói pháp thoại thì chư Tổ hãy làm cho con mạnh lên, còn nếu không thì con đau cũng được, tùy ý chư Tổ!” Sư Ông đã thực tập nương vào năng lượng của Chư Tổ, đó là sự thực tập nương vào tha lực.
Sau đó bỗng nhiên Sư Ông nghĩ thêm: “Nếu mình muốn chư Tổ giúp mình thì mình cũng cần giúp chư Tổ điều gì đó chứ!” Và Sư Ông thấy rõ Sư Ông cần phải cố gắng hết sức mình để phát huy được sức mạnh của tự thân. Như vậy Sư Ông đã thực tập nương vào năng lượng của chính mình, đó là sự thực tập nương vào tự lực. Với hai sự thực tập của “tha lực” và “tự lực”, Sư Ông đã có một buổi pháp thoại thành công vào buổi chiều hôm đó.
Trong khóa tu người Việt năm nay, chúng ta sẽ có cơ hội tu học chung với nhau và cùng giúp đỡ nhau để hiểu thêm về hai lãnh vực thực tập: tha lực và tự lực qua giáo lý của kinh Pháp Hoa cũng như dựa trên tư tưởng của Phật Giáo Đại Thừa Phát Triển. Chúng ta biết Bụt đã chuyển Pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển qua bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Pali: Dhamma-Cakka-Pavattana Sutta). Đây là lần Bụt chuyển Pháp luân trong thế giới tích môn. Kinh Pháp Hoa sẽ giúp chúng ta hiểu được, Bụt lại một lần nữa chuyển bánh xe pháp. Nhưng lần này Bụt đã chuyển Pháp luân trong thế giới bản môn. Chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi và thực tập để có thể một phần nào tiếp nối công trình hoằng pháp của Sư Ông cũng như học bước theo dấu chân của các vị đại Bồ Tát được kể ra trong các phẩm Kinh Pháp Hoa.

Khóa tu được hướng dẫn bởi quý thầy cô Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu.
Khóa tu có chương trình riêng cho thanh thiếu niên, trẻ em và người trẻ(18+)

Địa điểm tổ chức: Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Schaumburgweg 3
D-51545 Waldbröl, Deutschland

Các thông tin quan trọng cần biết trước khi ghi danh xin xem tại đây: [ xem tiếp ]
https://www.eiab.eu/termine?action=ShowDetails&id=33f5f69c-1168-11ed-9ec2-fe08df3aa0f4

Mönche und Nonnen des EIAB


Nonnen und Mönche der EIAB Sangha...

mehr

Anmeldung


Online Registrierung

Wenn sie sich online über unser Formular anmelden möchten, klicken sie bitte auf den folgende Knopf...

zur Registrierung

E-Mail Registrierung

Wenn sie uns eine E-Mail senden möchten, in der sie uns ihre Registrierungsdaten senden möchtern, dann senden sie uns diese bitte an die folgende Adresse: