« zurück zur Kursliste

K2232-1: WAT NODIG IS VOOR MOEDER AARDE EN ONSZELF - De weg van liefde en begrip WAS MUTTER ERDE UND ICH WIRKLICH BRAUCHEN - Der Weg der Liebe und des Verstehens SOMMER-RETREAT IN NIEDERLÄNDISCHER SPRACHE

09.08.2022 - 14.08.2022

Vaak zijn we meer bezig met plezier op de korte termijn en verliezen we de effecten van ons handelen op de lange termijn uit het oog. Zo richten we zowel in onze eigen omgeving als ook op wereldschaal veel schade aan.

Deze retraite geeft ons een kans om stil te staan en ons leven diepgaand te bekijken. Volgens de Boeddha ontstaat het meeste lijden door verkeerde waarnemingen. Zo verwarren we vaak consumptie met geluk, seksueel genot met liefde, een goed inkomen met veiligheid en verlangens met werkelijke behoeftes. Ook hebben we de neiging om alles van elkaar te onderscheiden en blind te zijn voor onze onderlinge verbondenheid. Zo hebben we een denkbeeldige grens getrokken tussen onszelf en andere mensen, tussen ons en andere dieren, planten, oceanen en Moeder Aarde. Alleen werkelijke liefde kan deze afscheidingen overwinnen.

We willen tijd nemen om goed voor onszelf te zorgen, spanningen leren los te laten en samen te kijken naar de effecten van ons drievoudig karma (denken, spreken, handelen) op onszelf en onze Moeder Aarde. Onze gezamenlijke energie van volle aandacht, liefde, mededogen en vrede kan een groot verschil maken voor onszelf en voor de Aarde. Dit grote verschil ontstaat vanuit onze eigen geest, waarvoor we in deze retraite met liefde en begrip zullen zorgen.

Taal in de retraite: Nederlands en Engels
Taal in het tienerprogramma: Engels
Taal in het kinderprogramma: NederlandsOften we deal too much with short-term goals and are blind to the long-term consequences of our actions. In this way, we cause a lot of suffering on both an individual and global level.
This retreat gives us a chance to pause and look at our lives in depth. According to the Buddha, our suffering arises for the most part from our false perceptions. We tend to confuse consumption with happiness, sexual desire with love, fame and fortune with security, and desire with our real needs. Most of the time, we look through the eyes of discrimination and ignore our interconnectedness. In this way, we draw an illusory line between ourselves and other canteens, between ourselves and other animals, plants, oceans and Mother Earth. Only true love can overcome these separations.
We want to have more time to take good care of ourselves, relieve tension and look deeply together at the effects of our triple karma (thinking, speaking and acting) on ourselves and on our Mother Earth. Our shared energy of mindfulness, love, compassion and peace can make a big difference for ourselves and our entire planet. This big difference comes from our own mind and in this retreat we will take care of it with love and understanding.

Retreat languages: Dutch and English
Language in the teenage program: English
Language in the children's program: Dutch

Mönche und Nonnen des EIAB


Nonnen und Mönche der EIAB Sangha...

mehr