« zurück zur Kursliste | direkt zur Anmeldung

K2135-2: Vietnamesisches Retreat: Khóa tu dành cho sinh viên du học "Thiền Tập Trong Đời Sống Hằng Ngày”"

01.09.2021 - 05.09.2021

Thông tin khóa tu: (dành cho cả hai khóa tu người Việt - K2135-1 và khóa tu sinh viên du học- K2135-2)

Lưu ý: Khóa tu này chỉ dành cho người lớn. Không có chương trình trẻ em và thanh thiếu niên.
Khóa tu được hướng dẫn bởi quý thầy cô Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu.

Địa điểm tổ chức: Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Schaumburgweg 3
D-51545 Waldbröl, Deutschland

Thông tin ghi danh:
Xin vào Link sau đây để biết thêm tin tức ghi danh:
https://www.eiab.eu/index.php?index=372

Đăng ký cho khóa tu K2135-2 dành cho các bạn sinh viên du học tại đây:
https://www.eiab.eu/termine?action=ShowRegistration&id=41b5889f-e32b-11eb-9da4-02db003291bd

Chú ý:
Khóa tu này là khóa tu tiếng Việt thường niên của Viện và cũng là khóa tu duy nhất trong năm dành cho người nói tiếng Việt.
Do vậy, các vị tham dự được khuyến khích tham dự trọn khóa tu để có cơ hội thật sự hưởng được trọn vẹn lợi lạc từ năng lượng của khóa tu.
Đây không phải chỉ là cơ hội để gặp mặt bà con đồng hương mà đây thật sự là cơ hội để tu tập cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, và kết nối với nhau thông qua năng lượng tu học.
Khóa tu sẽ được tổ chức trong giới hạn về số lượng người vì thời điểm đó được dự báo là tình hình dịch bệnh sẽ có những biến động mới. Do vậy, Viện sẽ ưu tiên cho các vị có thể tham dự trọn khóa tu ghi danh trước. Và ghi danh cho các vị chỉ tham dự được một phần của khóa tu sẽ được mở vào khoảng tuần thứ 3 của tháng 8.
Lưu ý: Vì lý do tổ chức cũng như tình hình bệnh dịch, yêu cầu đến sớm trước ngày diễn ra khóa tu và ở lại sau ngày kết thúc khóa tu sẽ không được chấp nhận.

Mönche und Nonnen des EIAB


Nonnen und Mönche der EIAB Sangha...

mehr

Anmeldung


Online Registrierung

Wenn sie sich online über unser Formular anmelden möchten, klicken sie bitte auf den folgende Knopf...

zur Registrierung

E-Mail Registrierung

Wenn sie uns eine E-Mail senden möchten, in der sie uns ihre Registrierungsdaten senden möchtern, dann senden sie uns diese bitte an die folgende Adresse: