« zurück zur Kursliste

K2340-2: THE ART OF HAPPINESS AND SUFFERING: dealing helpfully with strong emotions in times of loss and grief. GELUK CULTIVEREN EN GOED VOOR ONS LIJDEN ZORGEN IS EEN KUNST: hoe omgaan met sterke emoties in tijden van verlies en rouw

05.10.2023 - 08.10.2023

- with Hilly Bol -

Cultivating happiness and taking good care of our suffering is an art. We all experience difficulties in our lives in the form of loss.
We can get sick, develop a disability, lose our jobs, get divorced; we lose our parents or other loved ones.
We can get overwhelmed by strong emotions sometimes.

Living with loss also means living with the treasures hidden in our hearts.
Happiness and suffering cannot be separated.
We will deepen our practice of mindfulness, by sitting, walking and eating meditation.
There will be dharmatalks.
We will share our joy and pain with each other and embrace everything that comes our way.
Deep relaxation (with harp music) and singing are also part of this practice.

The course facilitator kindly asks for a donation.
Please give it directly to the facilitator during the course.

Geluk cultiveren en goed voor ons lijden zorgen is een kunst.
We ervaren allemaal moeilijkheden in ons leven in de vorm van verlies.
We kunnen ziek worden, een handicap krijgen, onze baan verliezen, een scheiding doormaken; we verliezen onze ouders of andere geliefde mensen om ons heen.
Soms worden we overweldigd door onze sterke emoties.

Te leven met verlies betekent ook te leven met de verborgen schatten in ons hart.
Geluk en lijden kunnen niet van elkaar gescheiden worden.

We zullen met elkaar onze beoefening van mindfulness verdiepen met meditatief zitten, lopen en eten.
Er zijn dharmalezingen.
We delen ons geluk en onze pijn met elkaar en omarmen alles wat op ons pad komt.
Diepe ontspanning (met harpmuziek) en zingen zijn ook deel van de beoefening.

Language: Englisch & Niederländisch

De cursusleider vraagt vriendelijk om een donatie. Gelieve dit haar direct tijdens de cursus te overhandigen.

Before booking the course, please kindly read thoroughly the registration procedures, policies and prices at the following link:
Registration Details


Only rooms with 2, 3 or 4 beds with shared bathroom are available.