Big Summer-Retreat and day of mindfulness
with the monks and nuns from the EIAB and Plum Village
Summer-Retreat 2019

THƯ Mời?I THAM DỰ NGÀY QUÁN NIệM CHO NGƯ�?I VI�?T

Chủ Nhật, 18.08.2019

 

 

Kính thưa quý cô bác, các anh chị? và quý v�? thân hữu khắp nơi,

T�?ng thân Vi�?n Phật Học Ứng Dụng Châu Âu kính mời quý cô bác, các anh ch�? �?ến tham dự ngày quán ni�?m dành cho người Vi�?t vào ngày 18.08.2019, �?ược hư�?ng dẫn b�?i quý thầy, quý sư cô �?�? tử l�?n của Sư Ông Làng Mai, cũng như �?ược sự y�?m trợ của rất �?ông các v�? xuất sĩ �?ến từ Làng Mai và �?ại chúng xuất sĩ thường trú của Phật học vi�?n ứng dụng Âu châu.

Chương Trình Ngày Quán Ni�?m:

 • 10:00 Pháp thoại
 • 12:00 Thiền hành
 • 13:00 �?n trưa
 • 14:00 Thiền buông thư
 • 15:00 Câu hỏi trả lời/ Thuyết trình làm m�?i
 • 17:00 Kết thúc


* Chương trình có th�? thay �?�?i

 • Đ�? thuận lợi cho vi�?c t�? chức khóa tu, xin quý v�? liên lạc v�?i Ban Ghi Danh theo �?�?a ch�? email domviet@eiab.eu �?�? báo trư�?c s�? người tham dự.

 • Khuyến khích quý v�? có th�? tự túc mang theo thức �?n trưa của mình.

 • Đ�? thuận lợi cho vi�?c nấu �?n trong khóa tu, quý v�? Phật tử �?ến tham dự ngày quán ni�?m hoặc nếu �?ến theo nhóm T�?ng thân xin �?ại di�?n liên lạc v�?i Ban Ghi Danh  theo �?�?a ch�? email domviet@eiab.eu �?�? báo trư�?c s�? người tham dự.

 • Ngày quán ni�?m người Vi�?t không cần mua vé vào c�?ng, mọi chi phí t�? chức khóa tu và các sinh hoạt khác của học vi�?n xin quý v�? tùy hỷ cúng dường.

Đ�? giúp �?ỡ d�? dàng cho vi�?c t�? chức ngày quán ni�?m, quý thầy, quý sư cô khuyến khích quý v�? �?ến �?úng ngày quán ni�?m (18.08.2019).

Tuy nhiên, quý v�? �? những t�?nh xa không có �?iều ki�?n �?i về trong ngày, có nhu cầu �?ến trư�?c m�?t ngày (17.08.2019), xin quý v�? hoan hỷ liên lạc v�?i Ban Ghi Danh theo �?�?a ch�? email domviet@eiab.eu 

Và xin quý v�? hoan hỷ mang theo túi ngủ và b�? ra mền cá nhân (Schlafsack + Bettzeug) của mình, vì �?ây là khóa tu l�?n, s�? lượng thiền sinh �?ông cho nên học vi�?n không �?ủ �?iều ki�?n cung cấp ra mền cho tất cả.

 • Chi phí 1 �?êm cho m�?t người

 

 

Người l�?n
(trên 18)

Thanh thiếu niên
(13-18)

Trẻ em
(6-12)

Phòng 2 người*
(Nhà v�? sinh công c�?ng)

€ 35

€ 17,5

€ 12

Phòng 3-4 người*
(Nhà v�? sinh công c�?ng)

€ 30

€ 16

€ 10,5

Cắm lều*
(xin mang theo lều)

€ 25

€ 12,5

€ 9

Xin nhận bằng tiền mặt

Quý v�? Phật tử �? lại qua �?êm nếu có cần y�?m trợ thêm về mặt tài chánh hoặc có câu hỏi gì khác xin liên lạc v�?i Ban Ghi Danh khóa tu theo �?�?a ch�? email domviet@eiab.eu                       

Đây là cơ h�?i quý báu �?�? người Vi�?t chúng ta cùng về �?ây tu học v�?i T�?ng thân l�?n, v�?i quý thầy, quý sư cô Làng Mai và Học vi�?n. Sự thực tập của quý v�? sẽ tạo nên m�?t ngu�?n n�?ng lượng chánh ni�?m, bình an cho bản thân, cho gia �?ình và xã h�?i. Ngu�?n n�?ng lượng tập th�? ấy có khả n�?ng chuy�?n hóa và tr�? li�?u rất l�?n.

Kính chúc quý cô bác, các anh ch�? m�?t mùa hè bình an!

Trân kính

T�?ng thân Vi�?n Phật Học Ứng Dụng Châu Âu

 

THÔNG TIN THÊM CÁC KHÓA TU TẠI H�?C VI�?N:

Website: https://www.eiab.eu/
Email: domviet@eiab.eu

05.08 – 10.08

Khóa tu cho người Đức

https://www.eiab.eu/index.php?index=274

11.08

 

Ngày quán ni�?m cho người nói tiếng Đức và tiếng Anh

https://www.eiab.eu/tag-der-achtsamkeit-de

12.08 – 17.08

Khóa tu cho người Hà Lan

https://www.eiab.eu/dutch-retreat

18.08

Ngày quán ni�?m cho người nói tiếng Vi�?t

https://www.eiab.eu/index.php?index=372