Retraites en Dag van Aandacht met de monniken
en nonnen van het EIAB en Plum Village
Summer-Retreat 2019

EIAB Staf Programma

Laatste dag van inschrijving: 28 juli 2019

Beste vrienden,
Met veel plezier kondigen we aan dat het EIAB in augustus 2019 de jaarlijkse Duits- en Nederlandstalige retraites en een Dag van Aandacht organiseert. Omdat zenmeester Thich Nhat Hanh niet in staat is de lezingen te verzorgen, zullen senior dharmaleraren en de monniken en nonnen van het EIAB en Plum Village dit in zijn plaats doen. We nodigen je uit om met ons samen een prachtige voortzetting te zijn van het leven en de beoefening van onze leermeester!

Bij de voorbereiding, tijdens en na afloop van deze activiteiten hebben we stafleden (vrijwilligers) nodig die ons helpen. Daarom vragen we je om je op te geven als staflid. Je kunt ons op veel verschillen gebieden helpen als staflid. De meeste taken vragen lichamelijke inspanning. We vragen je als staflid om eerder te komen en later te vertrekken dan de andere deelnemers aan de retraite.

Van stafleden wordt verwacht dat ze het dagschema van de retraite volgen. Een normale retraitedag begint om 6.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Afhankelijk van het werk dat je doet zal je bepaalde onderdelen van de retraite in de ochtend, middag of avond, moeten missen om de taken die aan jou zijn toegewezen af te kunnen maken. Het werk wordt in kleine groepen gedaan, de families, die zijn samengesteld uit retraitegangers, kloosterlingen en ervaren lekenbeoefenaars. Stafleden coördineren en begeleiden het aan hun familiegroep toegewezen werk.

Meehelpen in het stafteam is vaak een dankbare taak, die veel voldoening kan geven als we in staat zijn in vreugde en harmonie met elkaar samen te werken.
We noemen hier een aantal kwaliteiten die we zoeken bij stafleden voor onze grote retraites (meer dan 350 deelnemers):

  • Nederlands en (eenvoudig) Engels kunnen spreken; bij voorkeur ook Duits als je ook staflid bent tijdens de Duitse retraite,
  • Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid,
  • In staat zijn goed te luisteren naar anderen en open te staan voor ideeën van anderen,
  • Aandachtig zijn en ook in moeilijke situaties kalm kunnen blijven,
  • Goed in een team kunnen werken,
  • In staat zijn leiding te geven aan de werkzaamheden van een groep,
  • Verantwoordelijk, toegewijd en zorgvuldig te werk gaan,
  • Creatief en energiek zijn.
  • Voor het EHBO-team zijn we ook op zoek naar mensen met een medische achtergrond of EHBO-ervaring.


Van alle stafleden wordt verwacht dat zij het retraiteschema volgen. De dag begint meestal om 6 uur en eindigt om 22 uur. Afhankelijk van het werk dat je doet kan het zijn dat je in de morgen, middag of avond gedeeltes van de retraite mist, om het werk dat jou is opgedragen af te maken.

Het werk wordt gedaan in kleine groepen of ‘families’ die samengesteld zijn uit retraitedeelnemers, kloosterlingen en ervaren leken beoefenaars. Stafleden coördineren en leiden hun familiegroep in het toebedeelde werk. Er zijn regelmatig stafbijeenkomsten om van elkaar te leren en de harmonie in de gemeenschap op te bouwen.

Alle stafleden kamperen zodat ze kunnen meehelpen en deelnemen aan de retraite tegen het laagste tarief dat we kunnen bieden.

Alle stafleden zijn welkom op de Dag van Aandacht op 11 augustus en kunnen gratis deelnemen.Je kunt de dharmalezing volgen op een scherm direct naast de dharmahal.

We zijn dankbaar voor je intentie om aan veel mensen vreugde en vrede te brengen tijdens de retraite.

Een lotus voor jou, Boeddha in wording.