top of page
Vietnamesisches Retreat

Anfang

4. Sept. 2024

Ende

8. September 2024

Kursnummer:

K2436-1

Vietnamesisches Retreat


04.09.2024 - 08.09.2024


Trước khi đăng ký khóa học, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn đăng ký và chi phí cho khóa học tại link sau: Details zur Anmeldung

bottom of page